Voor elk onderzoekstraject worden de procedures en werkwijzen gedefinieerd in een plan van aanpak waarbij de (onderzoeks-)visie van uw bedrijf centraal staat. Dit begint met een nauwkeurige vertaling van uw wensen naar een heldere onderzoeksvraag, gevolgd door een zorgvuldige keuze van door ons te hanteren methoden en technieken.

Onderzoeksbureau efdrie maakt gebruik van een breed scala aan methoden en technieken voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van mystery-onderzoek, deskresearch, enquêtes en diepte-interviews. De voor- en nadelen van elke methode worden bij elke onderzoeksvraag zorgvuldig afgewogen, waardoor de afstemming tussen onderzoeksvragen en onderzoeksmethode(n) geoptimaliseerd wordt.

De vertaling van de ruwe data naar conclusies en concrete aanbevelingen wordt gepresenteerd en teruggekoppeld in een heldere en overzichtelijke rapportage met inzichtelijk tabellen en figuren. Afhankelijk van uw wensen geeft efdrie u eveneens uitgebreid advies over de implementatie van de aanbevelingen.

Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen door middel van welke methoden en technieken uw (onderzoeks)vragen het best beantwoord kunnen worden.

Meer weten of een offerte op maat? Neem dan gerust contact op met:

info@efdrie.nl
071-5125271